STYLO PASTEL / BV by Bruno Visconti

STYLO PASTEL / BV by Bruno Visconti

$1.89

Stylo à bille, encre noire, mine 0.5mm.